Folkmord

Här på folkmord.se har vi samlat information om de händelser i vår historia som officiellt har klassats som folkmord men vi har även med konflikter som diskuteras om de kan ses som folkmord eller inte. Vilka händelser som är folkmord och vilka som inte är det kan vara ett känsligt ämne att prata om då det är en stor politisk fråga. Några av de konflikter som vi har med benämns endast som folkmord av en del av världens länder medan andra benämns som folkmord även av t ex FN (förenta nationen). Vi har på grund av svårigheten i att bedöma händelserna samlat alla de konflikter som i större utsträckning har benämnts folkmord. Det finns många händelser som klassas som folkmord och de som det oftast pratas om är Förintelsen, folkmordet i Rwanda och Röda Khmererna.

Även om dessa folkmord är de mest kända så vill vi visa på att de inte är de enda folkmorden som har begåtts genom historien, vi har därför även med information om folkmorden som ägt rum i Srebrenica, Armenien, Darfur och Myanmar.

Vad ett folkmord?

Sedan Nürnbergprocessen ägde rum efter andra världskriget har begreppet Folkmord funnits, begreppet benämns som genocid, och definieras som ”mord, utrotande, förslavande, deportation och andra omänskliga handlingar, begångna mot någon civilbefolkning före eller under kriget, eller förföljelser av politiska, rasistiska eller religiösa skäl”. Begreppet används av FN och innebär att det är en handling som avsiktligt eller systematiskt går ut på att försöka förinta en grupp människor baserat på deras etnicitet, politiska åsikter, religiösa tillhörighet eller nationella tillhörighet. Även om ovan begreppsbeskrivning finns så är det otydligt vad ett folkmord är vilket också är en av anledningarna till varför osäkerheten är så stor kring vilka konflikter i historien som kan räknas som folkmord.

Informationen på folkmord.se uppdaterar regelbundet allt eftersom att nya folkmord sker eller att det kommer fram ny information kring tidigare begångna folkmord. Har du förslag på textändringar eller faktafrågor så tveka inte att kontakta oss genom formuläret som du hittar under sidan om oss.

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *