Darfurkonflikten

Sammanfattning av konflikten i Darfur

I västra Sudan pågår sedan 2003 en konflikt som bland annat USA anser vara ett folkmord, runt 300 000 människor har mist sina liv och över två miljoner har flytt området. På ena sidan i kampen står afrikanskdominerade rebellgrupper och på den andra sidan står regeringsstyrkor och milis.

Konflikten i Darfur kallas av många ”Världens värsta humanitära katastrof”.

Konflikten i darfur

Darfur har funnits sedan 1300-talet. Området ligger i västra Sudan och omfattar cirka en fjärdedel av landets yta. Dess befolkning består huvudsakligen av boskapsskötande etniska arabiska nomader i norr och etniska afrikanska bönder i söder. Båda befolkningsgrupperna är muslimer. Området har tidvis varit självständigt, men blev under tidigt 1900-tal en brittisk koloni. Då Sudan blev självständigt 1956 blev Darfur i stället en del av Sudan.

Under de tider då Darfur inte varit självständigt var området negligerats av de styrande. Området är därför fortfarande idag underutvecklat och drabbas även återkommande av torka och svält.

Under andra halvan av 1900-talet utbröt inbördeskrig mellan den arabiska och afrikanska befolkningen i Tchad. Kriget spreds till Darfurområdet och kom att utspelas främst där. Konflikten bygger delvis på rasmotsättningar då de arabiska nomaderna ansett sig vara rasmässigt överlägsna de afrikanska bönderna.

Sudans regering har företrädesvis bestått av representanter ur den arabiska folkgruppen och den afrikanska befolkningen har uppfattat att regeringen inte tar tillvara deras intressen. Politiskt motstånd har lett till angrepp från regeringstrupper och regeringsstödd milis. De olika uppfattningarna kring hur Sudan bör styras kulminerade 2003 i ny väpnad konflikt mellan afrikanskdominerade rebellgrupper å ena sidan och regeringsstyrkor och milis å den andra. Återkommande försök från FN att medla i konflikten har misslyckats. Konflikten påverkas även av andra stormakters intressen i området. Kina importerar stora mängder olja från Sudan och säljer vapen till landet. Även Ryssland säljer vapen till landet.

Över 300 000 människor har mist livet Darfurkonflikten

I spåren av den långa konflikten har runt 300 000 människor förlorat livet i vad som betraktas som ett folkmord och över två miljoner människor lever på flykt från Darfur till Tchad eller övriga delar av Sudan. Över tre miljoner människor är för närvarande beroende av hjälp utifrån för sin överlevnad. Hjälporganisationer i området har angripits och därför minskat sin verksamhet eller helt lämnat området. Detta i kombination med torka och svält har lett till en humanitär katastrof.

Övergrepp mot civilbefolkningen har regelmässigt utförts både av regeringssidan och av regeringsstödd milis. Människor har fördrivits och byar bombats, plundrats och utplånats. Vanligt förekommande är också våldtäkter, dels i de utsatta områdena men även i anslutning till flyktinglägren.

FN har utfärdat sanktioner mot ett flertal personer som anses skyldiga till att konflikten fortgår, men detta arbete är svårt då Kina och Ryssland har veto-rätt i FN:s säkerhetsråd.

Även den Internationella brottmålsdomstolen i Haag har inlett utredningar och pekat ut enskilda individer som misstänkta för krigsförbrytelser.

Lägg till en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *